Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

?ína - velký okruh

?ína Od 63 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

?ím, Florencie, Tivoli

"Všechny cesty vedou do ?íma", tvrdí jedno staré p?ísloví jako doklad o d?ležitosti ?íma. Ta naše tam povede za poznáním d?dictví minulosti z dob kolébky západoevropské civilizace (antického ?íma) a z dob papežského státu, kdy se ?ím stal srdcem k?es?anského sv?ta. Cestou se zastavíme ve Florencii, m?st?, do jehož tvá?e se tak významn? vepsala italská renesance.

Program

 1. Den: Odjezd z ?R v odpoledních hodinách.
 2. Den: FLORENCIE (UNESCO) - metropole Toskánska s mnoha památkami: Dóm Santa Maria dei Fiori, Giottova zvonice, slavné nám?stí Signoria se sochou Davida, kostel San Lorenzo s Medicejskou kaplí. Odjezd na ubytování.
 3. Den: TIVOLI na okraji ?íma - Vila d'Este (UNESCO) s p?ekrásnou zahradou plnou fontán a Hadriánova vila (UNESCO) - p?sobiv? zachovalé sídlo císa?e Hadriána. ?ÍM (UNESCO) - antický ?ím (Koloseum, Forum Romanum, Pantheon aj.), Piazza Navona, Fontana di Trevi, Piazza di Spagna.
 4. Den: ?ÍM-VATIKÁN (UNESCO) - sídlo hlavy katolické církve. Velkolepá bazilika sv. Petra s možností výstupu na kopuli s krásným rozhledem na ?ím, vatikánská muzea s úchvatnými sbírkami antických soch. Ve?er odjezd do ?R.
 5. Den: P?íjezd do republiky v odpoledních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Snídan?

Termíny

DatumDélkaCena od
1. 5. - 5. 5.5 dní5 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí5 990,-
16. 9. - 20. 9.5 dní5 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí5 990,-

Cena zahrnuje

 • 2x snídan?
 • 2x ubytování v hotelu na okraji ?íma (2l?žkové pokoje)
 • pr?vodce
 • doprava autobusem

Fakultativně

 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18 let
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18 - 25 let
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu
 • rez. vstupenky do Vatikánských muzeí do 18 let
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí
 • 1/1 pokoj
 • 2x ve?e?e
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?