Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Skvosty severní Itálie

V tomto zájezdu navštívíte skvosty severu Itálie, které neodmysliteln? pat?í mezi hlavní cíle turist? celého sv?ta. Budete mít možnost si prohlédnout Benátky a vychutnat si jejich atmosféru, stejn? jako atmosféru státe?ku San Marino, kochat se stále nádhernými m?sty severní Itálie (Padova, Verona, Ravenna, Ferrara, Bologna).

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: SIRMIONE – malebné m?ste?ko na jihu jezera LAGO DI GARDA, vystav?né p?i termálních pramenech využívaných k lé?ení, s krásnou pob?ežní promenádou mezi palmami. VERONA (UNESCO) – m?sto Romea a Julie s vyhlášeným antickým amfiteátrem s vynikající akustikou, s ?adou palác? významných rod? a kostel? s nádhernou výzdobou.
 3. Den: RAVENNA (UNESCO) - d?ležité p?ístavní m?sto s ?adou významných historických památek, zejména ho proslavily krásné církevní mozaiky v antickém i byzantském slohu. SAN MARINO (UNESCO) - samostatná republika ležící na svazích hory Monte Titano.
 4. Den: FERRARA (UNESCO) - m?sto s bohatou minulostí, st?edov?kým centrem, s širokými ulicemi s mnoha renesan?ními paláci a zahradami. BOLOGNA - d?ležité univerzitní m?sto s ?adou historických památek, zvlášt? s charakteristickými st?edov?kými v?žemi. Evropské m?sto kultury 2000.
 5. Den: BENÁTKY (UNESCO) – sv?tov? proslulé m?sto rozložené v lagun? mezi pevninou a otev?eným mo?em na 118 ostr?vcích p?i 150 kanálech, p?es n?ž se klene 400 most?, s náb?ežními promenádami i úzkými uli?kami, s romantickými zákoutími, zejména však s obrovským po?tem palácových staveb a více než stovkou kostel?. Odpoledne možnost plavby na malebný ostrov BURANO - ostrov rybá?? a krajká?ek, pestrobarevné malované fasády dom?.
 6. Den: PADOVA - univerzitní m?sto se stavbami z 12.-15. století s obrovským nám?stím se sochami a vodotrysky Prato della Vale a malebným starým m?stem a bazilikou Sv. Antonína.Pr?jezd nejhez?í partií východních Dolomit . CORTINA D´AMPEZZO - horské st?edisko, d?jišt? zimní olympiády 1956. JEZERO MISURINA - malebné jezero v oblasti Dolomit , na jehož severu se ty?í dominanta Tre Cime di Lavaredo.
 7. Den: P?íjezd v brzkých ranních hodinách.

Ubytovnání

Hotel

Doprava

Autobusem

Strava

Vlastní

Termíny

DatumDélkaCena od
18. 9. - 24. 9.7 dní6 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 990,-

Cena zahrnuje

 • 4x ubytování v apartmánech (ve dvoul?žkových pokojích) s možností va?ení.
 • pr?vodce
 • dopravu autobusem

Cena nezahrnuje

 • vstupní taxu do Benátek, bude-li v r. 2020 nov? zavedena

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • P?íplatek na výb?r ložnice v apartmánu (cena je ú?tována na osobu)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?