Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Švýcarsko s výletem horským expresem

Horský expres projíždí nádhernými oblastmi masivu Bernina, stoupá až pod rozlehlé ledovce, míjí modrozelená jezera a kon?í ve slavném horském st?edisku Svatý Mo?ic. Jižn? položený kanton Ticino nabízí subtropické prost?edí, mondénní letovisko Lugano i slavnou švýcarskou ?okoládu.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách non-stop p?es SRN.
 2. Den: Zastávka u kláštera EINSIEDELN, malebné švýcarské m?ste?ko SCHWYZ. LUZERN - m?sto považované za klenot Švýcarska. P?ejezd na ubytování do Andermattu. Ve?e?e, nocleh.
 3. Den: Celodenní návšt?va italské ?ásti Švýcarska. Po snídani odjezd p?es pr?smyk San Bernardino do kantonu Ticino . Nejprve navštívíte na b?ehu jezera LUGANO stejnojmenné m?sto Lugano . Pak navštívíte MELIDE s expozicí "Švýcarsko v miniatu?e" a zastavíte se v CASLANU, kde se vyrábí ?okoláda. Prohlédnete si muzeum ?okolády s ukázkou její výroby a využijete možnosti nakoupit si ji za výrobní cenu. Budete pokra?ovat do m?sta "t?í hrad?", BELLINZONY (UNESCO). K ve?eru se vrátíte zp?t do chaty. Ve?e?e, nocleh.
 4. Den: Bude zam??en na rétorománskou ?ást Švýcarska. Odjedete p?es pr?smyk Julier (2 228 m n.m.) do m?ste?ka Poschiavo, kde p?estoupíte na známou horskou dráhu a pojedete horským vlá?kem p?es pr?smyk Bernina, kolem jezer a ledovc?, p?es viadukty, tunely a galerie do Pontresiny . Prohlédnete si známé horské st?edisko Sv. Mo?ic a Vaše cesta se oto?í sm?rem k domovu.
 5. Den: P?íjezd v ?asných ranních hodinách.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
21. 5. - 25. 5.5 dní6 290,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 290,-
28. 5. - 1. 6.5 dní6 190,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 190,-
10. 9. - 14. 9.5 dní6 290,- KčVíce o ceně
Dosp?lí6 290,-

Cena zahrnuje

 • 2x ?eskou polopenzi
 • 2x ubytování (2,3,4 l?žk. pokoje s p?íslušenstvím)
 • pr?vodce
 • dopravu luxusním autokarem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • p?íplatek za ubytování ve dvoul?žkovém pokoji - p?íplatek je ú?tován na osobu
 • jízdenka na horský expres
 • jízdenka na horský expres - d?ti do 14 let
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?