Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Metropole na Dunaji - Bratislava, Budapeš?, Víde?

Navštivte s námi b?hem t?í dn? t?i st?edoevropské metropole - Víde? se slavnými památkami , Budapeš? s Hradním vrchem a Parlamentem a Bratislavu s historickým centrem.

Program

 1. Den: Odjezd z ?R v brzkých ranních hodinách. Mohutný HRAD D?VÍN - prohlídka. P?íjezd do bývalého Pressburka, dnešní BRATISLAVY - prohlídka centra (Michalská brána, staré m?sto, Bratislavský hrad). V podve?er p?íjezd na ubytování.
 2. Den: P?ejezd do BUDAPEŠTI (UNESCO), celodenní program - Budínský hrad, Rybá?ská bašta s krásnou vyhlídkou na m?sto, chrám sv. Matyáše, královský palác, ?et?zový most, budova parlamentu…, odpoledne možnost koupání v termálních lázních SZECHENYI, které se pyšní nejteplejšími termálními prameny v Budapešti a nádhernou neobarokní architekturou.
 3. Den: Volný den s možností koupání v termálních lázních nebo fakultativn? autobusový výlet - putování meandrem Dunaje: SZENTENDRE – nádherné m?sto s historickým jádrem s mnoha architektonickými skvosty. Skoro každý d?m je památkov? chrán?ný. VISEGRAD byl po n?kolik let sídlem ma?arských král?. Je p?vabn? položen mezi kopci a Dunajem. Od b?eh? Dunaje se zvedá st?edov?ký hradní komplex s královským palácem. Pod ním se nachází Šalamounova v?ž, Visegrádská brána a další zajímavosti. OST?IHOM – m?sto položené v ohybu Dunaje s dominantní Bazilikou, jejíž kopule je viditelná z dalekého okolí (Hradní muzeum, Muzeum k?es?anství, oblíbená náb?ežní promenáda).
 4. Den: Dopoledne p?íjezd do VÍDN? (UNESCO), krátký okruh autokarem, dále p?ší prohlídka historického centra: Hundertwasserovy domy, Hofburg, ulice Graben, Staré m?sto, Stephansplatz s monumentálním dómem sv. Št?pána, orloj, elegantní Kärtnerstrasse, budova opery aj. V pozdních ve?erních hodinách návrat do ?R.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
7. 5. - 10. 5.4 dní5 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí5 990,-
26. 9. - 29. 9.4 dní5 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí5 990,-

Cena zahrnuje

 • 3x polopenzi
 • dopravu autokarem
 • pr?vodce
 • 3x nocleh (2l?žkové pokoje s p?íslušenstvím)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • výlet 3. den (uskute?ní se od 20 osob)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?