Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Vietnam - velký okruh

Vietnam Od 58 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Bílé útesy poloostrova Gargano a památky Apulie

Poloostrov Gargano je vysoký skalnatý výb?žek do Jaderského mo?e s pob?ežím vroubeným zátokami a útesy. Je to jeden z nejp?kn?jších a nejromanti?t?jších krajinných celk?; vnitrozemí pokrývá Foresta Umbra, chrán?ná enkláva starobylých les?, zatímco pob?eží je sm?sicí útes?, malých záliv?, pláží, rybá?ských vesnic a stále populárn?jších malých rekrea?ních st?edisek. Návšt?vníky Gargana p?itahuje panorama typických bílých útes?, které se ty?í nad nádhernými pís?itými plážemi. Náš zájezd propojuje pobyt v této romantické oblasti s výlety za p?írodními krásami a kulturními zajímavostmi Apulie.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v podve?erních hodinách.
 2. Den: P?íjezd na POLOOSTROV GARGANO , vyhlášený svými jedine?nými bílými útesy. M?ste?ko PESCHICI usazené na strmé skále nad mo?em, jedno z nejmalebn?jších starobylých míst v oblasti Gargana. P?íjezd na místo pobytu, odpoledne pobyt u mo?e, ubytování.
 3. Den: Delší výlet na jih Apulie. Návšt?va m?sta BARI - atmosféra labyrintu ulic a uli?ek, bazilika di San Nicola z r. 1087, katedrála di San Sabino z konce 12. st., oba kostely jsou p?íkladem vrcholné románské architektury. P?ejezd do vyhlášené oblasti „trulli“ - bílé domky s kamennou st?echou a kruhovým p?dorysem. ALBEROBELLO - romantické m?ste?ko jehož název znamená „krásný strom“ - s více jak tisíci domky „trulli“. V podve?er návšt?va krásného italského m?ste?ka LOCOROTONDO – t?pytiv? bílé domky na vršku kopce.
 4. Den: Pobyt u mo?e. Pro zájemce možnost fakultativního výletu na OSTROVY TREMITI - nejvýznamn?jšími ostrovy jsou San Nicola a San Domino. Oba jsou proslulé krásou a pr?zra?nou vodou, možnosti koupání, procházek po ostrovech i k historickým památkám.
 5. Den: Pobyt u mo?e pro zájemce fakultativní výlet: Cesta za románskými památkami Apulie. TRANI - m?sto pyšnící se vynikající románskou katedrálou Sv. Mikuláše s pozoruhodnými bronzovými dve?mi. BARLETTA - m?sto, kde stojí Colosso - nejv?tší existující antická bronzová socha ?ímského císa?e. Hrad CASTEL DEL MONTE - jedna z nejpozoruhodn?jších a nejzáhadn?jších památek italského jihu. Obrovská pevnost viditelná ze vzdálenosti mnoha kilometr? byla postavena v l. 1229 - 1240 za panování Fridricha II., císa?e Svaté ?íše ?ímské.
 6. Den: Výlet po poloostrov?. Pr?jezd zajímavou p?írodní rezervací FORESTA UMBRA - les plný dubl, buk?, tis? a pinií. Jedná se o nejmladší italský národní park. MONTE SANT´ANGELO - horské m?ste?ko (803 m.n.m.) proslavené t?emi zjeveními Archand?la Michale v l. 490-493. ?tvrté zjevení v 8. století vedlo k založení klášter. Dnes je jeskyn?, ve které došlo ke zjevením, jedním z nejvýznamn?jších poutních míst v Itálii. Poutní místo SAN GIOVANNI ROTONDO, známé p?sobením františkánského mnicha Padre Pia, starý kostel, krásný moderní kostel, k?ížová cesta.
 7. Den: Procházka m?ste?kem VIESTE - romantické m?ste?ko s pevností, od které je krásný výhled na pob?eží. Pro zájemce možnost plavby kolem vyhlášených bílých útes?. Ve?er odjezd do ?ech.
 8. Den: P?íjezd do prahy v odpoledních hodinách.

Ubytovnání

hotel *** - 2l?žkové pokoje s vlastním p?íslušenstvím, hotel má bazén.

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
5. 9. - 12. 9.8 dní11 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí11 990,-

Cena zahrnuje

 • pr?vodce
 • 5x polopenze
 • doprava autobusem
 • 5x ubytování v hotelu*** (2l?žkové pokoje s vlastním p?íslušenstvím)

Fakultativně

 • 1/1 pokoj
 • fakultativní výlet 5. den (uskute?ní se od 20 osob)
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Slevy

 • Výhodná cena

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?