Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Západ USA od severu k jihu

Spojené státy americké Od 72 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Romantická Korsika - varianta s horami, vodopády a kaskádami

Poznejte s námi p?ekrásný ostrov se špatnou pov?stí, jak Korsiku charakterizoval Arnošt ?erník ve své knize "Na ostrov? krevní msty". Strmé hory na Korsice dosahující výšky p?es 2 500 metr? se zde ty?í nad pr?zra?ným mo?em. Vychutnáte návšt?vy starobylých m?ste?ek Korsiky, zasazených v p?ekrásné p?írod?, i koupání na západním pob?eží Korisky. Ostrov Korsika, jehož nejkrásn?jší subtropická p?íroda nabízí nejen azurové mo?e s fantastickým pob?ežím, ale i štíty horských velikán?, romantické kaskády a zákoutí ve stínu staletých pinií a korkových dub?.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v dopoledních hodinách.
 2. Den: Trajektem do p?ístavu BASTIA na KORSICE . Pr?jezd hornatým vnitrozemím. Krátká túra s koupáním v horách v kouzelných ANGLICKÝCH KASKÁDÁCH. Pokra?ujeme do zátoky Propriano, ubytování v bungalovech. Dojezd v pozdních hodinách.
 3. Den: Koupání a pobyt u mo?e. Odpoledne pro zájemce návšt?va nedalekého proslulého nalezišt? prehistorické kultury FILITOSA s mnoha menhiry.
 4. Den: Brzy ráno pohodová turistika v nitru ostrova Korsika pod siluetou skalních v?ží BAVELLA ke skalnímu oknu TROU DE LA BOMBE, pro zájemce s výstupem na PUNTA VELACO (1488 m) s fantastickým výhledem na východní i západní pob?eží Korsiky.
 5. Den: Ráno si prohlédneme "nejkorsi?t?jší" m?sto SARTENE . Z úzkých k?ivolakých uli?ek na nás dýchne duch minulosti krevní msty a pirátských výprav. Pokra?ujeme do vyhlášeného BONIFACIA . Prohlídka m?sta, které je se svými b?lostnými útesy ?azeno k nejv?tším pozoruhodnostem Evropy. Pro zájemce krásná projíž?ka lodí pod skalnatými útesy.
 6. Den: Brzy ráno odjezd na výlet podél západního pob?eží. Cestou navštívíme bizarní skály CALANCHE (UNESCO). Po krátké procházce touto pastvou pro o?i, kde barevné skalní útvary ost?e kontrastují s azurovou hladinou mo?e, se krátce zastavíme ve vyhlášeném letovisku PORTO . Krátký p?ejezd do Evisy, východišt? jedné z nejznám?jších atrakcí ostrova, sout?sky SPELUNCA. Pohodová turistika s možností koupání v kaskádách. Pozd? ve?er p?íjezd.
 7. Den: Pobyt u mo?e.
 8. Den: St?edn? náro?ná turistika v oblasti ZONZY – vrchol MONTE CALVA (1 377 m n.m.) s p?knou vyhlídkou, vodopád tzv. „??rající kohoutek“. V podve?er prohlídka m?ste?ka PROPRIANO .
 9. Den: P?ejezd do Tatone, lehká turistika k salaším TOLA s vynikajícím sýrem a vínem, pro zájemce pohodová turistika k nejhez?ím kaskádám Korsiky na ?ece MANGANELO pod majestátným více než 2500 metr? vysokým Monte Rotondo. Pozd? odpoledne návšt?va starobylého CORTE s hrd? se ty?ící citadelou pod horskými velikány. Nocleh v hotelu.
 10. Den: Po snídani odjezd do BASTIE , prohlídka p?ístavního m?sta, poslední nákupy dárk?. Odpoledním trajektem plavba do Itálie. Odjezd sm?r ?R.
 11. Den: Návrat do ?R.

Ubytovnání

Bungalov

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
5. 6. - 15. 6.11 dní15 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí15 390,-
28. 8. - 7. 9.11 dní15 390,- KčVíce o ceně
Dosp?lí15 390,-

Cena zahrnuje

 • 7x snídan? + 6x ve?e?e (jednoduchá strava p?ipravovaná ?eskou kucha?kou - popis viz. propozice k zájezdu)
 • 1x ubytování v Corte se snídaní
 • pr?vodce
 • 7x ubytování v chatkách (kuchy?ka, 2 ložnice, p?íslušenství)
 • pobytová taxa
 • vstupní a výstupní poplatek
 • trajekty
 • doprava autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj výjime?n? na vyžádání v CK
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?