Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Kambodža Od 57 990,- Kč
popis

Krásy Nepálu

Nepál Od 39 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Londýn a okolí

U tohoto zájezdu s námi poznáte veškeré pam?tihodnosti metropole Londýn. Podíváme se také k megalitické památce Stonehenge, ?i do univerzitního m?sta Oxford. Zájezd je uskute?n?n spole?n? se skupinou školního kolektivu, program zájezdu bude ale pe?liv? dodržen. Klienti CK dostávají místa v p?ední a st?ední ?ásti autobusu.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy v ranních hodinách.
 2. Den: P?íjezd do Anglie . Za?átek prohlídky LONDÝNA . Big Ben, Houses of Parliament, Downing Street, Westminster Abbey, Trafalgar Square, Hyde Park adalší zajímavosti metropole na Temži.
 3. Den: Ráno odjezd na celodenní výlet. Nejprve se zastavíme v SALISBURY – návšt?va slavné gotické katedrály. Prohlídka malebného centra se známým „Poultry Cross“. Poté p?ejezd do údolí ?eky Avon k m?stu BATH – prohlídka centra, kde krom? klᚬterního kostela Bath Abbey zaujmou poz?statky ?ímských lázní a ?ada budov georgiánské architektury. Záv?rem dne se vydáme k unikátním STONEHENGE, kruhovému chrámovému areálu, který vznikal v letech 3000 – 1500 p?. Kristem.
 4. Den: P?sobivý hrad WARWICK, STRATFORD UPON AVON – historické m?sto, rodišt? W. Shakespeara. OXFORD – staré univerzitní m?sto.
 5. Den: WINDSOR - královský zámek, sídlo britských panovník?. LONDÝN - Tower, Tower Bridge aj.
 6. Den: P?íjezd do Prahy ve ve?erních hodinách.

Ubytovnání

Privát

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
25. 3. - 30. 3.6 dní7 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí7 990,-
1. 4. - 6. 4.6 dní7 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí7 990,-
21. 4. - 26. 4.6 dní8 190,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 190,-
28. 4. - 3. 5.6 dní8 190,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 190,-
6. 5. - 11. 5.6 dní8 190,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 190,-
15. 5. - 20. 5.6 dní8 190,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 190,-
21. 5. - 26. 5.6 dní8 190,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 190,-
27. 5. - 1. 6.6 dní8 190,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 190,-
6. 6. - 11. 6.6 dní8 190,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 190,-
16. 6. - 21. 6.6 dní8 190,- KčVíce o ceně
Dosp?lí8 190,-

Cena zahrnuje

 • V t?chto termínech se jedná o dopln?ní školních kolektiv?. I tyto zájezdy vedou odborn? zdatní a zkušení pr?vodci. Program zájezdu je pe?liv? dodržován. Dopln?ní ú?astníci dostávají místa v p?ední a st?ední ?ásti autobusu.
 • 3x polopenzi
 • 3x ubytování v soukromí (dvoul?žkové pokoje)
 • p?ejezd kanálu La Manche
 • pr?vodce
 • dopravu autobusem

Fakultativně

 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna
 • 1/1 pokoj u tohoto zájezdu není možný

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?