Zájezdy dle kategorie
Zájezd:
Menu
popis

Thajsko - velký okruh + Kambodža

Thajsko Od 57 990,- Kč

O Amitours

Cestovní kancelá? Amitours byla založena v roce 1992. Naší specializací jsou autobusové zájezdy do Švýcarska po celý rok - na ja?e a na podzim poznávací, v lét? p?evážn? pobytové s výlety, lehkou p?ší turistikou ?i s návšt?vou termálních lázní, v zim? lyža?ské. Krom? toho po?ádáme i další zájezdy do ostatních evropských zemí a pro kolektivy zpracujeme a zajistíme zájezdy v termínech a do míst podle p?ání skupiny.Velký d?raz klademe na spokojenost našich klient? a ke každému z nich máme individuální p?ístup.Výsledkem toho je mnoho stálých klient?, kte?í s námi cestují již od doby vzniku CK. Zájezdy jsou vedeny zkušenými pr?vodci, kte?í danou oblast dob?e znají a jsou klient?m k dispozici v maximální možné mí?e.

Cestovní kancelá? je dle zákona ?.159/1999Sb. pojišt?na proti úpadku u pojiš?ovny Generali.

AMITOURS CK - Specialista na zájezdy do Švýcarska - idatabaze.czCestovní kanceláře, agentury a dovolená - idatabaze.cz

Švýcarsko - léto pod Matterhornem

Matterhorn je díky své nezam?nitelné siluet? nejznám?jší, nejobdivovan?jší a nejfotografovan?jší horou sv?ta. Díky r?zným pohlednicím a reklamám ji znají lidé, kte?í v horách v život? nebyli. Strávit n?kolik dní v blízkosti této hory znamená na vlastní k?ži zažít nejkrásn?jší horské partie Švýcarska.

Program

 1. Den: Odjezd z Prahy ve ve?erních hodinách.
 2. Den: Dopoledne p?íjezd do oblasti centrálního Švýcarska . Výjezd nejstrm?jší zuba?kou na sv?t? na vyhlídkovou horu PILATUS, nejvýznamn?jší horu této oblasti s fantastickými výhledy na celou oblast st?edního Švýcarska . Naho?e vycházka tzv. stezkou kozoroh? a výstup vyhlídkovým bod?m. Po poledni p?ejezd do Saaského údolí, ubytování.
 3. Den: ZERMATT – jedno z nejznám?jších st?edisek švýcarských Alp. Autobusem do Täsche a vlá?kem do Zermattu . Odtud pojedeme lanovkou na SCHWARZSEE do blízkosti Matterhornu. Zdatn?jší turisté mohou vystoupat až k chat? HÖRNLIHÜTTE, která je nástupním místem horolezc? na Matterhorn. Ostatní p?jdou vycházkou p?es Staffel a Furi zp?t do Zermattu . Doba ch?ze cca 3 hod.
 4. Den: Dopoledne výjezd lanovkou na HOCHSAAS 3100 m n.m., nau?ná stezka s výkladem o švýcarských ?ty?tisícovkách. Poté sjezd lanovkou na KREUZBODEN a pokra?ování p?šky tzv. alpskou kv?tinovou cestou p?es Almagelleralp do Saas Almagell a návrat do Saas Grund místním busem. Cca 3 hod ch?ze. Pro mén? zdatné možno sjet z Kreuzboden lanovkou p?ímo do Saas Grund .
 5. Den: K nejvyšší p?ehradní hrázi v Evrop?. Autobusem do údolí VAL D’HÉRÉMENCE, k p?ehrad? GRANDE DIXENCE a p?ehradnímu jezeru DIX. P?ehradní hráz je vysoká 289 m a vede na ni lanovka. Od hráze za?íná 4-hodinový okružní výlet nad p?ehradou s krásnými výhledy na jezero i okolní hory a možnou zastávkou na chat? PRAFLEURI k ob?erstvení. Na záv?r výletu je možno si prohlédnout malé muzeum v?nované p?ehrad? a výrob? el. energie. K ve?eru návrat autobusem. 5 hod ch?ze.
 6. Den: LÖTSCHENTAL - jedno z nejkrásn?jších údolí ve Wallisu s úchvatnými výhledy na ledovce v okolí Bietschhornu, oblasti, která byla zapsaná na seznam sv?tového d?dictví UNESCO. Autobusem do vesni?ky WILER, lanovkou na LAUCHERNALP, dál p?ší vyhlídková cesta na FAFLERALP (cca 3 hod. ch?ze), kde bude ?ekat autobus. Zájemci si mohou ješt? prodloužit vycházku k jezeru GRUNDSEE a na GUGGIALP (cca 2 – 3 hod. navíc).
 7. Den: Z ZERMATTU výjezd podzemní lanovkou na SUNEGGU, p?ípadn? až na ROTHORN. Vycházka kolem ledovcových jezer, k Findelskému ledovci a zp?t p?šky do Zermattu . Mén? zdatní mohou projít jen menší úsek a vrátit se do Zermattu lanovkou.
 8. Den: Po snídani a naložení zavazadel p?ší výlet do SAAS FEE - perly Alp. V Saas Fee výjezd lanovkou na HANNIG a okružní panoramatická vycházka s výhledy na ledovce. Cesta je lemována nau?nými tabulemi s výkladem o p?írod?. Návrat do SAAS GRUND tzv. Kapli?kovou cestou. V podve?er odjezd.
 9. Den: P?íjezd do Prahy ráno.

Ubytovnání

Pension

Doprava

Autobusem

Strava

Polopenze

Termíny

DatumDélkaCena od
24. 7. - 1. 8.9 dní12 990,- KčVíce o ceně
Dosp?lí12 990,-

Cena zahrnuje

 • 6x polopenze (?eská kuchyn?)
 • 6x ubytování ve 2l?žkových pokojích s p?íslušenstvím v penzionu s bazénem
 • pr?vodce
 • doprava luxusním autobusem

Fakultativně

 • 1/1 pokoj (na ov??ení v CK, omezený po?et)
 • 6x balí?ek na ob?d
 • pojišt?ní lé?ebných výloh a storna v?. turistiky nad 3000 m n.m.

Slevy

 • Cena nezahrnuje vstupy a lanovky.

Rychlý kontakt

Najdete nás na adrese:
Prosecká 688/105
Praha 9
190 00

Otevírací doba:
po: 12 - 16 hod
út: 12 - 17 hod
?t: 12 - 17 hod

Méně možností

Filtr - vyberte si zájezd dle vašich kritérií

Země Typ zájezdu Měsíc Typ dopravy
Ubytování Strava Pouze AKCE a LAST MINUTE?